menu

Kontakt

W sprawach merytorycznych:
Dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk
Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej
Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Rokietnicka 8
60-806 Poznań
e-mail: mzowczakdrabarczyk@ump.edu.pl
tel.: 61 854-65-90

W sprawach organizacyjnych:
Biuro Organizacji Konferencji Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

aktualizacja: 2017-11-29